skip to Main Content

Edu21Now

Het Nieuwe Paradigma voor Educatie

De volgende stap in Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

We kennen ontwikkelingsgericht onderwijs als de stroming in het onderwijs die de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal stelt. Deze persoonlijke ontwikkeling zou veel breder zijn in vergelijking tot de ontwikkeling die een kind ondergaat in het reguliere onderwijs, omdat het kind zelf bepaalt waar het de aandacht op wil richten. Je maakt dus veel meer gebruik van de intrinsieke motivatie van een kind. In het ontwikkelingsgericht onderwijs werkt een kind bovendien veel meer in samenwerkingsverbanden en ontwikkelt zich daarmee niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op sociaal niveau.

De rol van de leerkracht is aan het veranderen.

Waar de rol van de leerkracht binnen het reguliere onderwijs nog vaak een instruerende is en afhankelijk gemaakt van methodes die gevolgd (moeten) worden, is de rol van de leerkracht in het ontwikkelingsgericht onderwijs meer die van een begeleider of coach.

Het ontwikkelingsgericht onderwijs is daarmee een meer recentere loot aan de boom van onderwijsvernieuwing alwaar we het Montessori-onderwijs al aantreffen, het Dalton-onderwijs, de Freinetscholen en de Vrije Scholen gebaseerd op de visie van Rudolf Steiner, evenals de Sudburyschools en vormen gebaseerd op Iederwijs en allerlei andere meer kind-gerichte vormen van onderwijs. Al deze initiatieven voor onderwijsvernieuwing hebben gemeen dat ze zich vooral richten op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en dat binnen de hun specifieke benadering.

“De belangrijkste verandering is dat we ons meer naar binnen richten en de beleving van ons ZELF meer gaan ervaren.”

Onderwijs versus Educatie.

De visie weergegeven in mijn boek Het Nieuwe Paradigma voor Educatie gaat een stap verder in het ontwikkelingsgericht onderwijs. Ik wil echter eerst opmerken dat ik de term Onderwijs liever vervang door de term Educatie, omdat de definitie van Educatie veel meer past bij de vorm van ontwikkelingsgericht onderwijs die ik voor ogen heb. Het woord Onderwijs beschrijft een top-down proces, namelijk kennisoverdracht van leraar op leerling en dat met behulp van voorgeschreven inhoud en controle door toetsen en door de onderwijsinspectie achteraf. De term Educatie geeft een veel bredere inhoud aan de persoonlijke ontwikkeling, omdat je niet alleen op school, maar ook thuis, buiten en in contact met vele andere mensen jezelf ontwikkelt.

 

De grote verandering die gaande is, persoonlijk en collectief.

Wát is dan nu die stap verder in het ontwikkelingsgericht onderwijs die ik in mijn boek beschrijf? De belangrijkste verandering is dat we ons meer naar binnen richten en de beleving van ons ZELF meer gaan ervaren en dan pas onze relatie met de wereld om ons heen. We weten ergens wel dat we allemaal verschillend zijn, maar het ook daadwerkelijk mógen zijn is niet altijd aan de orde. In het reguliere onderwijs is het veel gemakkelijker dat we allemaal vanuit ongeveer dezelfde smalle basis reageren. Daarvoor moet je je dus kunnen bewegen in die buitenwereld en daarvoor worden je tools aangereikt. De vraag of je daarin mee wilt werken of de vraag of je gelukkig bent wordt niet gesteld.

Jouw unieke bijdrage aan het geheel.

We leven in een tijd dat de mensheid misschien wel de grootste verandering ooit ondergaat. Daarom wordt het steeds belangrijker om te beseffen wie of wat je bent, om daarmee jouw unieke bijdrage te kunnen leveren aan het geheel. Vergelijk het maar met het menselijk lichaam: een cel van je lever heeft een totaal andere taak dan een cel uit je brein. Beiden zijn echter even belangrijk en zonder één van beiden zou je niet compleet zijn.  Dit geldt ook voor de mensheid.

Scholen van de toekomst.

Om ontwikkelingsgericht onderwijs op het volgende level te brengen, is het van het grootste belang dat je in contact staat met jeZELF en dat gaat het beste als je in stilte mag ZIJN. Daarom zullen er in de scholen van de toekomst stilteruimtes zijn en ook momenten in de dag dat je in stilte met jezelf mag zijn. De grootste inzichten hebben mensen als Tesla en Einstein verkregen toen ze stil in de natuur waren. Voor inzicht in de opbouw van de  wereld biedt de kwantumfysica momenteel de best bijgewerkte informatie, zoals informatie over het bestaan van het kwantumveld en hoe we door dat elektromagnetische veld met elkaar verbonden zijn.

Om dit vernieuwde concept van ontwikkelingsgericht onderwijs te laten groeien tot wat het als potentie in zich heeft, is het nodig dat we stoppen met oordelen door cijfers te geven en dat we gaan begrijpen dat elke uiting er één is die er toe doet.

Mijn visie, mijn droom.

In mijn boek deel ik mijn visie die ontstaan is na 30 jaar werkzaam te zijn in allerlei vormen van onderwijs waarvan bijna 10 jaar in combinatie met werken in het bedrijfsleven. Naast mijn werk- en persoonlijke ervaringen, heb ik ontzettend veel gelezen over filosofie, esoterie, mindfulness, psychologie en vanuit mijn ZELF heeft zich een beeld gevormd van hoe wij nu en in de toekomst het beste de kinderen en jongeren kunnen gaan begeleiden, zonder afbreuk te doen aan hun authentieke Zelf. Mijn droom is dat over zo’n 5-10 jaar dit de meest gangbare vorm van educatie is.

Back To Top